Medische Disclaimer

Verantwoordelijkheid en naleving vanpatiënt

deMet de aankoop bevestig ik dat

 • ik ten minste 18 jaar oud en oud genoeg ben om medicijnen te
 • kopen.Volgens de wetten van mijn land kan ik de behandelingen en/of medicijnen krijgen die ik heb aangevraagd. Verder bevestig ik dat het mijn verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat mijn aankoop voldoet aan de geldende wetten in het land waar de behandeling en/of het medicijn wordt geïmporteerd.

De recepten en medicijnen waar ik om heb gevraagd, zijn voor mijn persoonlijke medische behoeften. Ik bevestig dat ik recepten nodig heb voor de noodzakelijke behandeling van de medicijnen en dat deze niet worden opgeslagen boven wat al bestaat en niet worden overgedragen aan derden.

 • Ik heb onlangs een medisch onderzoek ondergaan, wat bevredigend was voor een gediplomeerd arts. Mijn medische geschiedenis is onlangs ook beoordeeld door een arts. Daarnaast bevestig ik dat mijn arts beschikbaar is voor consultatie als dit zich voordoet, en ik zal contact met hem opnemen als vervolg, behandeling of interventie nodig is bij problemen of complicaties, of als ik vragen heb over behandeling en medicijnen. Ik weet ook dat ik contact kan opnemen met uw arts en zal u een e-mail sturen om de arts of apotheker mij terug te laten bellen. Ik ga er ook mee akkoord dat uw arts of zijn vertegenwoordiger om welke reden dan ook contact met mij mag opnemen, ook als ik hem daar niet om heb gevraagd.
 • Ik begrijp de risico’s, voordelen en mogelijke bijwerkingen van het voorgeschreven medicijn dat ik vraag. Deze zijn mij in detail uitgelegd door gekwalificeerde zorgverleners. Ik heb ook geschreven en internetmateriaal bestudeerd over deze medicijnen en/of behandelingen, waaronder verschillende websites en links die uitgebreid materiaal bieden.
 • Ik bevestig ook dat ik bij eerdere gelegenheden medicijnen en behandelingen heb gebruikt waar ik nu om heb gevraagd en dat is aangetoond dat het gebruik ervan veilig en zonder bijwerkingen is. Verder bevestig ik ook dat het gebruik onder toezicht van een arts was, of omgekeerd, dat het gebruik van het medicijn niet geschikt is voor mijn persoonlijke medische of fysieke behoeften.
 • Bij het doen van dit verzoek vraag ik een recept van een in de EU geregistreerde arts als aanvulling op mijn arts. Ik wil niet dat deze arts mijn arts vervangt als ik mijn aanvraag in overweging neem. Daarom wil ik dat de geregistreerde arts, die mijn aanvraag beoordeelt, de door mij aangevraagde receptgeneesmiddelen goedkeurt, zodat deze vanuit zijn geregistreerde apotheek kunnen worden afgeleverd.

Ik ga ermee akkoord om onmiddellijk contact op te nemen met mijn arts voor noodzakelijke medische procedures, in geval van complicaties of bijwerkingen tijdens het gebruik van het medicijn of in de daaropvolgende periode.

 • Ik ga ermee akkoord dat ik geen andere medicijnen mag nemen zonder toestemming van een apotheek of arts. Ik ga ermee akkoord de arts een volledige lijst te geven van de medicijnen die ik gebruik, inclusief de medicijnen die ik op deze site heb besteld. Ik ga ermee akkoord om in dit opzicht volledig transparant en verantwoordelijk te zijn.
 • Ik ga akkoord, ik zal mijn bloeddruk minstens eens in de zeven dagen controleren. Als mijn bloeddruk hoger is dan 140/90 (of het bovenste getal hoger is dan 140 of het onderste getal hoger is dan 90), zal ik onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit medicijn en zo snel mogelijk zonder verder uitstel contact opnemen met een arts.
 • Ik bevestig dat ik alle vragen eerlijk en naar beste vermogen heb beantwoord en zal beantwoorden, alsof ik een persoonlijk consult heb gehad met mijn arts. Ik begrijp dat volledige transparantie noodzakelijk is om mijn persoonlijke veiligheid te waarborgen.
 • Als verdere bevestiging van het bovenstaande heb ik volledige eerlijkheid getoond met betrekking tot alle informatie over mijn gezondheid en medische geschiedenis die relevant is voor mijn medicatieaanvraag. Tot nu toe heb ik geen relevante feitelijke verklaringen weggelaten of verkeerd geïnterpreteerd.
 • Ik ben me bewust van de risico’s en voordelen van het gebruik van medicijnen of behandelingen. Ik ben geïnformeerd over alle mogelijke bijwerkingen, risico’s of voordelen van drugsgebruik. Daarom bevestig ik nogmaals dat ik onlangs een medisch onderzoek heb ondergaan met betrekking tot mijn fysieke en medische toestand. Hiermee heb ik voldoende informatie gegeven alsof dit consult “face to face” met mijn arts had plaatsgevonden.
 • Ik ben niet geïnduceerd of gedwongen om een ​​behandeling te ondergaan of medicijnen of andere behandelingen te gebruiken die ik heb aangevraagd, en ik doe dit alleen naar mijn goeddunken.
 • Ik kan creditcards of andere debetkaarten gebruiken die zullen worden gebruikt om medicijnen of behandelingen te kopen als mijn aanvraag is goedgekeurd en verwerkt. Als het gebruik van de kaart niet op mijn naam mogelijk is, bevestig ik dat ik een gemachtigde houder of handtekening ben en dat ik de volledige bevoegdheid heb om deze kaart te gebruiken.

Door verder te gaan met dit verzoek, ga ik akkoord met al het bovenstaande en houd ik me aan de voorwaarden van dit document.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop